ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားပိုင္ စပါးခင္းမ်ား ရိတ္သိမ္းရန္ လုပ္သားအခက္အခဲၾကံဳေတြ႕

 ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသရွိ ပိုင္ရွင္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားစပါးခင္းမ်ားကို ရိတ္သိမ္းရန္ လုပ္သားအခက္အခဲရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စပါးရိတ္သိမ္းစက္မ်ားျဖင့္ရိတ္သိမ္းေပး ေစလိုေၾကာင္း စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

 လက္ရွိတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာနသည္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ စပါးဧကေျခာက္ေသာင္းခန္႔ကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရိတ္သိမ္းေပးေန သည္။

 "ပိုင္ရွင္မဲ့စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းေပးသလို ပိုင္ရွင္ရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားလယ္ေတြကိုလည္း ရိတ္သိမ္းေပးေစခ်င္ပါတယ္။ လက္ရွိေတာင္သူေတြ လုပ္သားအခက္အခဲ ေတာ္ေတာ္ရွိေနပါတယ္။ ေတာင္သူေတြ ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ေတာ့ ရိတ္ေနၾကပါတယ္" ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ရြက္ညိဳေတာင္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူ ဦးထြန္းစိန္ေမာင္ကေျပာသည္။

 ပိုင္ရွင္ရွိ တိုင္းရင္းသားစပါးခင္းမ်ားကို ရိတ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း(MAPCO) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားကို ထပ္မံ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဴတြင္း၀န္ၾကီးဌာန ဦးေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။ " အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိမွန္ပါတယ္၊ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ဖို႔ MAPCO နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ ရေသ့ေတာင္ကို ဆယ္စီးပို႔ထားပါတယ္၊ ဒီေန႔ (ႏို၀င္ဘာ၂၇ ရက္) ေမာင္ေတာကို ေျခာက္စီးပို႔ရန္ ညွိႏိႈင္းျပီးပါျပီ" ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

  ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ေနာက္ပိုင္း လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္သားရွားပါးမႈ အၾကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Source - Daily 7 days Journal

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010