ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 ေတာင္သူမ်ား၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစ်းကြက္၀င္ေစ်းေကာင္းရ သီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး ႏွင့္ သီးႏွံအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ နည္းပညာႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နို၀င္ဘာ ၄ ရက္ က ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၃၆ စက္မႈလယ္ယာ ေရွ႕တန္းစခန္းစိုက္ကြင္း ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းမင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်စီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

  တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းမင္း ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ဆဲ ေဒသဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ MAPCO မွ တာ၀န္ရွိသူက စနစ္က် စက္မႈလယ္ယာေျမစနစ္ေဖာ္ထုတ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ေရး ၀န္ေဆာင္ေပးေနမႈမ်ား ႏွင့္ အက်ိဳးတူကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္အေကာ္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကျပီး ေတာင္သူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျဖၾကား ရွင္းလင္းၾကသည္။

 ဒုတိယ၀န္ၾကီး ႏွင့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ MAPCO ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဆင္းသုခ၊ စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္ စိုက္ကြင္း ႏွင့္ ေတာင္သူပညာေပးစိုက္ကြင္း မိုးစပါးရိတ္သိမ္းေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ကြမ္းျခံကုန္းေရထိန္းတံခါးသို႔ ေရာက္ရွိျပီး ေရတံခါးမွ စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ လာ၀တီေက်းရြာ ႏွင့္ ရွမ္းစုေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ MAPCO တို႔ အက်ိဳးတူကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ဧရာမင္း မ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ထုတ္ စိုက္ကြင္းကို ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

 ဒုတိယ၀န္ၾကီး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ လက္ခိုက္ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအစီအစဥ္အရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အြန္ဒုန္း စီမံကိန္းမွ ေက်းလတ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေသာက္ေရသန္႕ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး ေက်းရြာအတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းႏိုင္ေရး ႏွင့္ ေသာက္သံုးေရကန္တူးေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ က်ိဳက္ေထာ္(စံျပေက်းရြာ)ရွိ က်ိဳက္ေထာ္(ေတာင္)ေရတံခါးမွ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ေနမႈ၊ က်ိဳက္ေထာ္ေခ်ာင္း ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး ႏွင့္ တိမ္ေကာမႈ မရွိေစေရး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(Credit)

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010