ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ MAPCO ေနျပည္ေတာ္ဆန္စက္ သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္း (Release No:14/2017)

    MAPCO ေနျပည္ေတာ္ ဆန္စက္သို႔ (၁၈.၁.၂၀၁၇)တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီ ဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာမွ မွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူ ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ားမွ လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာၾကည့္ရႈ ခဲ့ၾကျပီး MAPCO အုပ္ခ်ုပ္မႈဒါရုိက္တာ ဦးရဲမင္းေအာင္ မွ ဆန္စက္အေျခအေန၊ MAPCO မွ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ASC လုပ္ငန္း၊ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရွ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားတြက္ေျခကိုက္အဆင္ေျပေစရန္ ႏွင့္ ေဒသဖြံျဖဳိးေရး ကိစၥရပ္မ်ား အဓိကထား ရွင္းလင္း ေျပာၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO Logistics အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း(Release No:11/2016)

  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO)အတြက္ ကြန္တိန္နာ ေပ ၂၀ မ်ားတင္ရန္ တြန္းသေဘၤာႏွင့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္တစ္စံုအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Continue Reading

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း(Release No:09/2016)

၁။         ျမန္မာႏုိင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း ကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ား ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ပါရန္ ၾကိဳတင္ အသိေပးဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Continue Reading

ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း(၂၀၁၆)Release No 12/2016

 ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္၏ တတိယအႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းကို (၃၀ .၁၂. ၂၀၁၆) ရက္ေန႔UMFCCI မဂၤလာခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံႏိုင္ျခင္း(Release No:10/2016)

    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) သည္ ၃၀.၁၂.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရွိဒါရိုက္တာအဖြဲ႕မွ သံုးပံု တစ္ပံုေသာ ဦးေရသည္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း အပိုဒ္(၈၆)အရ ႏွဳတ္ထြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းႏွဳတ္ထြက္သြားသည့္ လစ္လပ္ဒါရိုက္တာမ်ား၏ ေနရာတြင္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္ (၇၅) အရ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

Continue Reading

MAPCO - SK Networks Company တို႔ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား (Release No:08/2016)

 MAPCO ႏွင့္ SK Networks Company တို႔အၾကား ျမန္မာ့လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ ႏွင့္ သီးႏွံအေျခာက္ခံစက္ (Grain Dryer)မ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၊ Park Royal Hotel တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slide01
  • slide02
  • slide03
  • slide04
  • slide05
  • slide06
  • slide07
  • slide08
  • slide09
  • slide10