Anti Corruption ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးျခင္း

  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း(MAPCO)ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ၂၉.၉.၂၀၁၇ တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခခံမႈမ်ား (Anti Corruption) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ဦးေအာင္၀င္း (အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ) ႏွင့္ ဦးသူရ (Chief Investment Officer) တို႔မွ ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010