အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ နီးပါး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားမႈမွ ကုန္ဖိုးေငြအခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ရရွိႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

   အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ နီးပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားမႈမွ ကုန္ဖိုးေငြအခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီရရွိႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အရ သိရသည္။

Continue Reading

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX)တြင္ MAPCO အစုရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္

    ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (YSX)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO)၏ အစုရွယ္ယာမ်ား ကို ေရာင္းခ် ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း MAPCO မွ သိရသည္။ မၾကာမီတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ Trading ပံုစံျဖစ္သည့္ Scripless Electronic Trading System ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ MAPCO အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား လက္၀ယ္ရွိ MAPCO Official Certificate မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Continue Reading

Construction of wharf in Thilawa to start by end of 2017

    IN a bid to facilitate the export of rice and other products abroad through normal trade, a wharf supporting No.27,28 and 29 of Thilawa SEZ will be jointly starting by the end of 2017. The construction is slated to take about three years, said U Aung Win from the Myamar Agribusiness Public Corporation (MAPCO).

Continue Reading

Rice Factory to be opened in Kyaiklat

   A value-added production factory of rice and rice products is slated to be opened on 2nd March by the Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) in a bid to minimise the wastage from farms to mills.

Continue Reading

MAPCO အေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း၆၀မွာ အာဖရိကေစ်းကြက္ျဖစ္ျပီး တရုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုးတင္ပို႔

  ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO)မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔၏ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ မွာ အာဖရိကေစ်းကြက္သို႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ျပီး တရုတ္ေစ်းကြက္မွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Continue Reading

ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္(MAPCO) ရန္ကုန္ျမိဳ႕

   ၁။    ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO)အတြက္ ကြန္တိန္နာ ေပ ၂၀ မ်ားတင္ရန္ တြန္းသေဘၤာႏွင့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္တစ္စံုအား ျမန္မာ့က်ပ္ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူလိုပါသျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010