ထိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး တန္ဖိုးျမင့္သစ္သီးစက္႐ံုေတြတည္ေဆာင္သြားဖို႔ MAPCO စီစဥ္ေန

ထိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး တန္ဖိုးျမင့္သစ္သီးစက္႐ံုေတြတည္ေဆာင္သြားဖို႔ ျမန္မာလယ္ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း MAPCO စီစဥ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေျပာင္းဖူး၊နာနတ္သီး၊အုန္းသီးတို႔ကို တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္လုပ္တဲ့စက္႐ံုေတြကုို ရန္ကုန္၊ဧရာဝတီ၊ရခိုင္၊တနသၤာရီ နဲ႔မြန္ ျပည္ နယ္ တို႔မွာ ထုိင္းလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး
MAPCO မွ ရွယ္ယာရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ဝန္း က်င္ေလာက္အထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသြားဖို႔ရွိတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 လက္ရွိေနျပည္ေတာ္ဆန္စက္ဝန္းအတြင္း တန္ဖိုးျမင့္ေျပာင္းဖူးထုတ္ကုန္ေတြထုတ္လုပ္တဲ့စက္႐ံုးတည္ေဆာင္ ေနၿပီး နာနတ္သီးစက္႐ံုကို တနသၤာရီတိုင္းနဲ႔ အုန္းသီးစက္႐ံုကို ရန္ကုန္မွာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔ရွိေနတာ လည္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျပည္တြင္း စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈျမင့္တဲ့ နာနတ္သီး စည္သြတ္ဘူး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ နာနတ္သီး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အုန္းသီး တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ကုန္နဲ႔ အုန္းရည္ အဆင့္ျမင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထိုအတူ ေျပာင္းဖူးစည္ သြတ္ဘူး ထုတ္တာေတြပါဝင္ တယ္လို႔ MAPCO တာဝန္ရွိသူေတြထံကသိရပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းက ေရႊေျပာင္းလုပ္သားေတြ ျပည္တြင္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ယင္းစက္႐ံုေတြအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္လည္း အလုပ္ကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ရရွိေစမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


Credit - SFJ Strategy First Journal

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010