ရခိုင္ေဒသတြင္ ေဒသစား ဆန္ၾကိတ္ခြဲရန္ MAPCO က ဆန္စက္ငယ္ သံုးစံု ပို႔ေဆာင္ထားျပီး စက္တပ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

 ရခိုင္ေဒသတြင္ ေဒသစားဆန္ၾကိတ္ခြဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAPCO)က ဆန္စက္ငယ္ သံုးစံုကို ပို႔ေဆာင္ထားျပီး စက္တပ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

  MAPCO က ကူဘိုတာရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ ၁၀ စီး ပို႔ျပီး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေနာက္ထပ္ YANMAR ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္ ၁၀ စီး ထပ္မံ ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔စက္မ်ားျဖင့္ ရိတ္သိမ္းသျဖင့္ ရရွိလာေသာ စပါးအေျမာက္အျမားကို အေျခာက္ခံရန္ အေျခာက္ခံစက္မ်ား လိုအပ္သျဖင့္ SH1 2 DRYER သံုးလံုး ပို႔ေဆာင္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ သံုးလံုး ထပ္ပို႔ရန္လည္း စီစဥ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႔ျပီးသည့္ စပါးမ်ားအား လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 "ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္၀ယ္ယူမယ္ဆိုတာမွာ ဘယ္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔၀ယ္မယ္ဆိုတာ တိတိက်က်မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စပါးေစ်းကို ေတာင္သူေတြ မနစ္နာတဲ့ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ ၀ယ္ယူမွာပါ" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထိုျပင္ ရိတ္သိမ္းျပီးစပါးမ်ား သိုေလွာင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ မွ ညွိႏိႈင္းသိုေလွာင္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source - Daily Eleven Newspaper (22.11.2017)

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010