ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူေရးစက္ရံု ေမလအျပီးေဆာင္ရြက္မည္

   ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ MAPCO ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူေရးစက္ရံုကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလအျပီးေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) မွ သိရသည္။

    အဆိုပါစပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရးစက္ရံုအျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရရွိရန္ MAPCO အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္သူတို႔၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ YANMAR ကုမၸဏီတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈတို႔ျဖင့္ MAPCO ၏ ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ျမင့္ဆန္စက္တြင္ စပါးခံြမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ဂ်ပန္နည္းပညာ (4th Generation-Waste to Energy Technology)အျဖစ္ ထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းစတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္၌ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး လာမည့္ ေမလတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    MAPCO အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ျမင့္ဆန္စက္မ်ားအပါအ၀င္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး က်ိဳက္လတ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ IRCP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကီးဆံုးေသာ ထိပ္တန္း ဆန္စက္လုပ္ငန္းစု အစုအေ၀းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္ျပိး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၀၀၀၀ ခန္႔တင္ပို႔၍ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္ အဆင့္ျမင့္ေပၚဆန္းႏွင့္ တန္းျမင့္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

   စီမံကိန္း Phase-1 ကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္ ၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ စပါးခြံေလာင္စာသံုး၍ ဘိြဳင္လာမွ ၄၅၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ရွိေသာ ဖိအားျမွင့္ေရေႏြးေငြ႕ထုတ္လႊတ္ျပီး တာဘိုင္ကို လည္ပတ္ေစကာ 440 V 2.2 MW လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကဆန္စပါးလုပ္ငန္းတြင္ ပထမဆံုး ႏွင့္ အၾကီးဆံုး စပါးခြံသံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္စက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Lucky Export ကုမၸဏီမွ မွာယူတင္သြင္းခဲ့ျပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ မွာ တည္ေဆာက္ျပီးစီးေနျပီ ျဖစ္သည္။

Source - Daily Eleven (11.1.2017)

    

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010