အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ နီးပါး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားမႈမွ ကုန္ဖိုးေငြအခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ ရရွိႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

   အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ နီးပါးတင္ပို႔ေရာင္းခ်ထားမႈမွ ကုန္ဖိုးေငြအခ်ိဳ႕ကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီရရွိႏိုင္ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အရ သိရသည္။

     ျမန္မာ့တန္းျမင့္ ႏွင့္ တန္းလတ္ဆန္မ်ားအား အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ေရးထိုးထားေသာ MuO အရ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ MAPCO သည္ တန္ခ်ိန္ ၁၃၇၇၅ ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္ က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Teanjung Perk, Surabaya ဆိပ္ကမ္းသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ MAPCO အေနျဖင့္ သေဘၤာတင္ပို႔မႈ ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပင္ပိုးမႊားေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းကိစၥမ်ား၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ ကိစၥ မ်ား ျပီးျပတ္မႈ မရွိေသးေသာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ဆန္မ်ား ဆိပ္ကမ္းမွထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လဆန္းတြင္ ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုန္ထုတ္ယူခ်ိန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာေကာင္းမြန္သျဖင့္ Bulog အေနျဖင့္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

     ထိုသို႔ ကုန္ထုတ္ယူႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ဆိပ္ကမ္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္ ခြင့္ျပဳသည့္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ သိုေလွာင္ ထားရွိမႈႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ စရိတ္စကအျဖစ္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ သန္းကို ကုန္၀ယ္ယူ Bulog က MAPCO မွ ရရန္ရွိသည့္ ကုန္ဖိုးေငြမ်ားထဲမွ ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဆိုင္းငံ့ထားရွိသည့္ ပမာဏအနက္ ထိုက္သင့္ေသာေငြပမာဏကိုသာ ျဖတ္ေတာက္ျပီး က်န္ေငြကို MAPCO အား ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္အတြက္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆံုးမီ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအား ျပီးျပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံဘက္မွ စီးပြားကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာန၊ ကုန္၀ယ္သူ Perum Bulog ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး ဌာနမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

Source - စာမ်က္ႏွာ ၇ ၊  Daily Eleven (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္)

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010