ေမာင္ေတာနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားပိုင္ စပါးခင္းမ်ား ရိတ္သိမ္းရန္ လုပ္သားအခက္အခဲၾကံဳေတြ႕

 ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသရွိ ပိုင္ရွင္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားစပါးခင္းမ်ားကို ရိတ္သိမ္းရန္ လုပ္သားအခက္အခဲရွိသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စပါးရိတ္သိမ္းစက္မ်ားျဖင့္ရိတ္သိမ္းေပး ေစလိုေၾကာင္း စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

Continue Reading

ရခိုင္ေဒသတြင္ ေဒသစား ဆန္ၾကိတ္ခြဲရန္ MAPCO က ဆန္စက္ငယ္ သံုးစံု ပို႔ေဆာင္ထားျပီး စက္တပ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

 ရခိုင္ေဒသတြင္ ေဒသစားဆန္ၾကိတ္ခြဲရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MAPCO)က ဆန္စက္ငယ္ သံုးစံုကို ပို႔ေဆာင္ထားျပီး စက္တပ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Continue Reading

ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံျဖိဳးေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 ေတာင္သူမ်ား၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေစ်းကြက္၀င္ေစ်းေကာင္းရ သီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး ႏွင့္ သီးႏွံအရည္အေသြးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ နည္းပညာႏွင့္အၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နို၀င္ဘာ ၄ ရက္ က ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၃၆ စက္မႈလယ္ယာ ေရွ႕တန္းစခန္းစိုက္ကြင္း ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းမင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်စီမံခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန တို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီး၊ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Continue Reading

Vice-President attends opening of rice husk power plant in Kyaiklat

      A MODERN  rice mill and a biomass power plant that burns rice husks to generate electricity were opened in Kyaiklat in Ayeyawady Region yesterday, with Vice-President U Henry Van Thio in attendance. U Henry Van Thio, who is also the chairman of the leading committee for the protection of farmers' rights, unveiled the signboard of the MAPCO Golden Lace rice mill and biomass power plant. Present at the opening ceremony were Dr Than Myint, Union Minister for Commerce, U Hla Kyaw, Deputy Minister for Agriculture, Livestock and Irrigation, Dr Htun Naing, Deputy Minister for Electricity and Energy and Mahn Jonny, Chief Minister of Ayeyawady Region. The Modern rice mill contains storage rooms, silos, and a husk-fired 2.2 megawatt power plant.

Continue Reading

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူေရးစက္ရံု ေမလအျပီးေဆာင္ရြက္မည္

   ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ MAPCO ၊ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စပါးခြံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူေရးစက္ရံုကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေမလအျပီးေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္ယာစီးပြားေရးအမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းလီမိတက္ (MAPCO) မွ သိရသည္။

Continue Reading

MAPCO courts investment for agri-industry park

Myanmar Agribusiness Public Corporation (MAPCO) is building the first of several planned agricultural industrial parks in Ayeyarwady Region aimed at attracting foreign and local investment into agriculture and agri-business.

U Ye Min Aung, MAPCO’s managing director said the Myaungmya township-based project is small-scale but innovative. Basic infrastructure including roads, a jetty and an electricity supply are already in place, he added.

Continue Reading

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီး ျပည္တြင္းသို႔ စတင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္

  သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ AFC အမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စက္ရံုကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ျပီး ျပည္တြင္းသို႔ စတင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Continue Reading

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
  • slider_001
  • slider_002
  • slider_003
  • slider_004
  • slider_005
  • slider_006
  • slider_007
  • slider_008
  • slider_009
  • slider_010